وبلاگ

شماره تماس : 52768000 - 021

Risk

فاقد دیدگاه

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مدیریت ریسک مستمر برای دستیابی به اهداف تجاری در سازمان‌ها امری غیر قابل اجتناب است. ریسک‌های موجود می‌تواند شامل ریسک مالی، خطر خرابی تجهیزات و خطر ایمنی پرسنل و ... باشد. سازمان‌ها باید فرآیندهایی را برای ارزیابی ریسک‌های ...
farzan_administrator_1
مدیریت آسیب‌پذیری مبتنی بر ریسک یک فرآیند امنیت سایبری است که هدف آن شناسایی و اصلاح آسیب‌پذیری‌هایی است که بیشترین خطر را برای یک سازمان ایجاد می‌کنند. تقاضا برای این قابلیت در سال های اخیر با توجه به افزایش تصاعدی ...
farzan_administrator_1

با ما در ارتباط باشید

info@farzan-group.ir

Privacy Policy & Cookies

farzan group2023