وبلاگ

شماره تماس : 52768000 - 021

OT

مدل Purdue، بخشی از معماری مرجع Purdue Enterprise (PERA) است که به عنوان یک مدل مرجع برای جریان تولید یکپارچه داده‌های کامپیوتری (CIM) طراحی شد، و برای محل‌هایی که فرآیندهای کارخانه کاملاً خودکار هستند کاربرد دارد. این استاندارد برای ساخت ...
farzan_administrator_1
NIST 800-82 : Guide to Industrial Control Systems (ICS) به امنیت هم‌راستا با IEC 62443 و Purdue Model برای ایجاد مفهوم طراحی امنیت IT و OT اشاره می کند. هدف اصلی این استاندارد، ارائه راهنمایی جهت بهبود امنیت سیستم‌های کنترل ...
farzan_administrator_1

با ما در ارتباط باشید

info@farzan-group.ir

Privacy Policy & Cookies

farzan group2023